Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

                                       

                                             POŻYTECZNE FERIE 2009

                                                   Program "ZACZNIJ OD DZIŚ"

   

Projekt Pożyteczne ferie 2009 realizowany będzie przy udziale i dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bąkowicach dzięki Parafii  Rzymsko - Katolickiej p.w. Świętej Anny w Bąkowicach.

Celem projektu „Zacznij od dziś” jest przede wszystkim umożliwienie uczniom klas V i VI udoskonalenia czytania ze zrozumieniem, poprawnego pisania, korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce poprzez udział w zajęciach edukacyjnych, a także ułatwienie dostępu i nauka korzystania z różnych źródeł informacji. Nabyte wiadomości i umiejętności przyczynią się do osiągnięcia przez uczniów lepszego wyniku na sprawdzianie po szóstej klasie. Założeniem projektu jest rozwijanie umiejętności określonych w standardach egzaminacyjnych, a także pobudzenie zainteresowania dzieci poprzez wyszukiwanie i gromadzenie ciekawostek z różnych dziedzin nauki, dzielenie się nimi, wymianę spostrzeżeń i uwag. Poza zajęciami edukacyjnymi zaplanowane również zostały zajęcia wypoczynkowe propagujące aktywny tryb spędzania wolnego czasu.

Zajęcia edukacyjne prowadzone będą z: języka polskiego, matematyki, informatyki, języka niemieckiego, języka angielskiego. Ponadto przewiduje się zajęcia sportowe, plastyczne, gry i zabawy dla najmłodszych oraz wyjazdy na basen.

Na zajęciach dominować będą metody aktywizujące. Uczniowie posługiwać się będą mapami, materiałami wyszukanymi w Internecie, encyklopediami i książkami. Praca dzieci polegać będzie na działaniu, doświadczaniu oraz gromadzeniu i segregowaniu informacji. Celem zajęć będzie rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, zdobywanie wiedzy i umiejętności z pomocą nauczyciela i samodzielnie, rozwijanie ciekawości poznawczej, wdrażanie do całościowego postrzegania świata i wykorzystania nabytej wiedzy w życiu codziennym, organizowanie pracy własnej i współdziałania w grupie, rozwijanie umiejętności słuchania opinii innych i argumentowania własnych wypowiedzi w oparciu o wiedzę, obrony swojego zdania oraz doskonalenie poprawnego pisania.

wstecz